Aktualności

Rodzinny Ogród Działkowy im. Pstrowskiego w Elblągu

Aktualności

ZapraszamySobota, Marzec 23, 2024
wywozy odpadów komunalnych i zielonych rozpoczniemy od 01.04.2024 rok, a plastik i szkło od 01.05.2024r. według harmonogramu wywieszonego w gablotach ogrodu.
Poniedziałek, Październik 23, 2023
Woda zostanie zamknięta do 8 listopada w zależności od warunków atmosferycznych . Proszę otworzyć wszystkie zawory ,można przedmuchać instalację wodną sprężarką (Prezes dysponuje taką sprężarką), lub zdjąć liczniki wody, żeby mrozy zimowe nie uszkodziły liczników.
Niedziela, Październik 22, 2023
Odpady mieszane i zielone będą odbierane do końca listopada 2023 ,zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów zielonych, plastik i szkło do końca października 2023.
Niedziela, Październik 1, 2023
Zostało zrobione nowe ogrodzenie zgodnie z aktualnymi granicami wytyczonymi przez geodetę, łącznie 340mb
Piątek, Maj 3, 2019
W dniu 13.04.2019 r w świetlicy ROD Pstrowskiego odbyło się Walne Zebranie Działkowców na którym wybrano nowy Zarząd i podjęto ważne uchwały. W zebraniu uczestniczył przedsdtawiciel Okręgowej Rady Zygmunt Wójcik.

Poniedziałek, Kwiecień 2, 2018
Poniedziałek, Kwiecień 2, 2018
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją oraz miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych, wszystkim działkowcom i sympatykom ogrodnictwa działkowego
życzy
Zarząd ROD Pstrowskiego  w Elblągu
środa, Luty 14, 2018

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. Pstrowskiego w Elblągu
zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 10 .03.2018 r. w świetlicy ogrodu.
Początek obrad:
W I terminie godz. 15,00 w II terminie godz. 15,30. **
*niewłaściwe skreślić
**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Członek Zarządu ROD Prezes Zarządu ROD

.................................................. ..........................................
(podpis) (podpis)

Ze względu na ważność Walnego Zebrania Sprawozdawczego Zarząd ROD BARDZO PROSI o liczną obecność wszystkich członków naszego ogrodu.
Proszę potraktować bardzo poważnie .Będzie ciepło na świetlicy.

***************************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz z wnioskiem o przyjecie sprawozdania.
9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.
16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku
17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,
18. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.
19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

*Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 03 .03.2018 r. w godz. od 15,30 do 17,00 w biurze ogrodu.

Prezes Zarządu ROD

Poniedziałek, Wrzesień 25, 2017
W dniu 2.10.2017 o godzinie 16.00 w naszym domu działkowca odbędzie się szkolenie dla nowych dzialkowców.

Wszystkich chętnych zapraszamy.

Zarząd
Poniedziałek, Wrzesień 25, 2017
Z powodu niesprzyjającej aury pokaz zostaje przełożony na 16.10.2017 
W dniu 16.10.2017 o godzinie 16.00 na terenie naszego ogrodu odbędzie się pokaz cięcia drzewek owocowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych działkowców.

Zarząd

Czwartek, Luty 2, 2017
Walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się w dniu 22.04.2017r. 
w świetlicy ogrodu

Początek obrad 
I termin - godz 15.30
II termin- godz 16.00

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu
w dniu 08.04.2017r. w godz. 15.00 do 17.00 w Biurze ogrodu

Prezes ROD
Ryszard Mikołajczyk
środa, Listopad 23, 2016
ZAPROSZENIE

Zapraszamy na ZABAWĘ SYLWESTROWĄ 31.12.2016 o godz. 19.00 do świetlicy działkowej.
Zapewniamy miłą zabawę przy fajnej muzyce do białego rana

UWAGA !!!
Proszę o zgłaszanie uczestnictwa  w celu rezerwacji miejsc
do Prezesa Ryszarda Mikołajczyka t
el. 663 544 572.
lub do Leona Domagały tel. 882 206 199

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 grudnia


Zapraszamy serdecznie.
Niedziela, Listopad 6, 2016
w dniu 05 listopada br. o godz. 11.00

na terenie naszego ogrodu  odbył się praktyczny pokaz cięcia drzew owocowych

Pokaz był organizowany dla instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej oraz wszystkich zainteresowanych działkowców z terenu ROD Elbląga oraz z ROD terenu Elbląga.
Frekwencja wśród uczestników szkolenia dopisała.
Prowadzący podzielili się wiedzą z zakresu przycinania drzewek owocowych oraz zapoznali działkowców z nowoczesnymi metodami pielęgnacji działek np. poprzez zastosowanie nawozu mocznika usuwającegoi grzyby i drobnoustroje (oprysk - 1/2 kg mocznika na 10 l wody) . Metoda ma  praktyczne zastosowanie w przypadku ,kiedy nie można spalać odpadów zielonych  na działkach.
 
 

Wtorek, Wrzesień 27, 2016
Bez działek życie byłoby szare i smutne

Położony w mieście Rodzinny Ogród Działkowy im. Pstrowskiego przy ul. Przyjaźni na ogół wydaje się cichy i spokojny. Elblążanie relaksują się tutaj i aż trudno uwierzyć, że od głównej ulicy dzieli ich tylko długi rząd domów. W sobotę (24 września) było tutaj wyjątkowo głośno...
A wszystko za sprawą nie byle jakiej rocznicy. Dokładnie 70 lat temu ówczesne władze miasta uznały działki za jeden z piętnastu ogrodów Elbląga. Jednak ich historia sięga szesnaście lat wstecz. Ogród powstał jeszcze za czasów niemieckich, dokładnie w 1930 roku (wówczas było tu 60 działek, obecnie jest ich 70). Co ciekawe, były one zaopatrzone w prąd. Z kronik stworzonych przez pierwszego powojennego prezesa ogrodu Jana Szwedy dowiadujemy się, że część drzew i krzewów przetrwała działania wojenne, jednak krótko po wojnie działki zaorano pługami w zaprzęgu konnym, a altanki rozbierano. Przyczynili się do tego sąsiadujący z ogrodem mieszkańcy, chcąc postawić na swoim podwórku chlewiki do hodowli inwentarza. Jednak krótko po tym ogród znów zaczął żyć swoim dawnym życiem. Od tego czasu minęło już 70 lat. Dziś działkowicze hucznie uczcili ten jubileusz.
- Po wojnie działki zaczęli zajmować ludzie osiedlający się na przyległych do ogrodu ulicach, najwięcej było w posiadaniu lotników z Wileńszczyzny – mówi Ryszard Mikołajczyk, prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Pstrowskiego. - W 1946 roku powstał zarząd, pierwszym prezesem został Jan Szweda. W 1966 roku powstała świetlica. Działkowicze nie mieli jeszcze wtedy dostępu do wody.
Przedwojenni właściciele działek z dostępem do wody potrafili sobie poradzić. Na działkach budowali studnie. - Na dwóch działkach jeszcze takie studnie są – opowiada prezes ogrodu. - W 1968 roku wybudowano pięć studni z pompami, które istnieją do dziś. I są jeszcze czynne. W 1975 roku podjęto uchwałę o doprowadzeniu wody do wszystkich działek. Trwało dwa lata. W 1977 roku wodociąg był już gotowy i istnieje do dziś.
Od czasów powojennych ogrodem zarządzało dziewięciu prezesów. Rekordzista prezesował 26 lat. Obecny jest prezesem już szósty rok. - W pierwszym roku mojej kadencji postanowiłem wyremontować świetlicę. Kilka lat temu zdecydowaliśmy się też na podłączenie prądu do wszystkich działek – mówi z dumą i dodaje, że działkowicze nie mają tutaj większych problemów i żyją ze sobą w zgodzie. - Nie mamy problemów z dzikami, jak to jest na innych działkach. Kradzieże też zdarzają się rzadko. Jedyny kłopot jest za miedzą, gdzie znajdują się dwie prywatne działki. Ludzie urządzają sobie tam śmietnisko, wyrzucają meble, niepotrzebne lodówki. Co roku zgłaszam ten problem Urzędowi Miasta i miasto robi z tym porządek.
Ryszard Mikołajczyk podobnie jak inni działkowicze nie wyobraża sobie życia bez swojej działki.  Spędzam na niej każdą wolną chwilę – mówi. - Działka jest dla mnie wszystkim. I warzywa mam i owoce i wypoczynek.
- Działka to dla mnie ucieczka od szarej rzeczywistości – potwierdza słowa prezesa działkowicz, Bogdan Dzikowski. - Tutaj człowiek czuje się zupełnie inaczej. Poza tym przyjaźnimy się z innymi działkowcami. Mamy wspaniałych sąsiadów. Nie ma między nami kłótni, wojen, jeden drugiemu pod górę nie robi. Spotykamy się na grillu, rozmawiamy ze sobą. Trzymamy się razem. Po prostu odpoczywamy i mimo, że praca na działce jest często bardzo ciężka, to wypoczywamy przy niej, przede wszystkim psychicznie – dodaje.
Działki mają tę ogromną zaletę, że są rodzinne. - Zabieramy na działkę swoje wnuki – mówi Bogdan Dzikowski. - Dzieci bawią się, relaksują, kapią w basenikach, nie trzeba do Krynicy Morskiej jechać, tu też można się wykapać i opalić. Mimo, że jest to środek miasta, mamy ciszę i spokój, a każdy o swoją działkę dba jak może.
Na pytanie, czy przez zimę będzie mu brakowało działki, pan Bogdan odpowiada: - Zimą też tutaj przychodzimy! Jakżeby inaczej. Tu zajrzymy, tam zajrzymy, jakąś kiełbaskę usmażymy. Mamy taki zwyczaj, ze jak jesteśmy na działce, to spoglądamy na wszystkie, sprawdzamy, czy wszędzie wszystko w porządku.
Bogdan Dzikowski działkowcem jest od dziesięciu lat i nie wyobraża sobie, że kiedyś mógł nie mieć działki. - Dopiero dziesięć lat jestem działkowcem, a są wśród nas tacy, którzy mają tutaj działki niemal od ich zarania. Na przykład pani Irena, która jest zacnego wieku. Niestety starszych z każdym rokiem nam ubywa. Przybywa natomiast młodych działkowców.

Zdjęcia z uroczystości w galerii

Link do artykułu na www.portel.pl
Wtorek, Czerwiec 21, 2016

W sobotę 4.06.2016 roku Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Pstrowskiego w Elblągu zorganizował Dzień Dziecka. Frekwencja oraz pogoda dopisały, dlatego część zabaw i konkursów odbyła się na terenie przed świetlicą.

Impreza trwała ponad dwie godziny, a dzieci były uśmiechnięte i szczęśliwe.

Na najmłodszych czekało wiele atrakcyjnych zajęć, które prowadziła animatorka czasu, między innymi: malowanie twarzy, zajęcia plastyczne, gry i konkursy z nagrodami, zabawy (również z wodą) oraz tańce. Nie zapomniano też o poczęstunku dla najmłodszych.

Impreza była udana a radość i uśmiech dzieci był największym podziękowaniem dla organizatorów.

Ryszard MIKOŁAJCZYK

Zarząd ROD im. Pstrowskiego w Elblągu

Niedziela, Grudzień 13, 2015
Kuchnia została wyposażona w nowy sprzęt:
- Kuchenka mikrofalowa.
- Zestaw garnków niklowanych (4 szt. )
- Kubki do kawy 30 szt.
- Dzbanki do mleka do kawy 10 szt.
- Talerzyki do ciasta 50 szt.
- Wymieniliśmy stare kuchenki gazowe na nowsze dwie sztuki.
-zakupiliśmy zmywarke do naczyń.
Niedziela, Grudzień 13, 2015
Zgodnie z podjętymi uchwałami Walnego Zebrania w 2015 roku , w sprawie inwestycji w naszym ogrodzie zostały zrealizowane takie inwestycje jak:

 - Wykonaliśmy bramę odzielającą świetlicę od ogrodu.

-  Ociepliliśmy ściane kuchni, także zostały ocieplone ściany i dach wc.

-  Założyliśmy nowe rynny odprowadzające wodę z części dachu świetlicy.

-  Wykonaliśmy wentylacje toalet.
-  W przybudówce przy wejściu do świetlicy położyliśmy terakotę i
   lamperię z tynku mineralnego.

-  Został wyremontowany komin świetlicy.

-  Sala świetlicy została odmalowana.

Całkowity koszt remontów to: 8797,86 zł.
Niedziela, Grudzień 13, 2015
26.września 2015roku odbyła się oroczystość Dni Działkowca (Dożynki) ,na której wyróżniliśmy dyplomem pięciu działkowców , za wzorowo zagospodarowaną działkę.Wyróżnione działki to: działka nr. 14, 36, 47, 53, 70. Cała uroczystość odbyła się przy muzyce, suto zastawionych stołach i wesołej zabawie.


W roku 2015 przyjeliśmy w poczet członków Polskiego Związku Działkowego dwóch działkowców , działka nr. 35 i działka nr. 42.
Niedziela, Listopad 8, 2015
Sezon jesienny wiąże się z przygotowywaniem działek do zimy. Przy tej okazji niektórzy działkowcy decydują się na pozbycie resztek roślin i odpadów poprzez spalenie ich. To zatem dobry czas, aby przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie na działkach jest surowo zabronione. Mówi o tym zarówno prawo krajowe, w tym miejscowe, jak i przepisy PZD.
Sobota, Październik 24, 2015
Szukaj